Prezentare

        Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Sălaj, instituţie publică cu personalitate juridică, este serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii  şi Patrimoniului Naţional în judeţul Sălaj.

         Direcţia îndeplineşte, la nivelul judeţului Sălaj, atribuţiile M.C.P.N. în domeniul culturii şi artei, al protejării patrimoniului cultural naţional şi al valorificării şi dezvoltării elementelor ce definesc identitatea culturală, asigurând implementarea strategiei şi politicilor elaborate de minister.

          Principalele atribuţii ale Direcţiei sunt cele stabilite prin art. 17 din Hotărârea de Guvern nr. 90/10.02.2010:

         (1) Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:

          a) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;

          b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

          c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

          d) solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;

          e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;

          f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii.

         (2) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional

Date de contact:
Adresa: Piaţa Iuliu Maniu, nr.13, cod 450016, Zalău, jud. Sălaj

Telefon: 0260661757
Fax: 0260661797
Email:
contact@salaj.djc.ro, djccpcnsj@yahoo.com

 

 

 
Ultima actualizare: 04.11.2013
» Lista completă